Never ending story

IMG_0883

English below. 
Jag tänkte jag skulle visa ett projekt jag håller på med just nu. Jag gissar att det syns vilka det är, även om det är mycket jobb och lite småändringar kvar. Jag har ritat på det här porträttet väldigt länge, så frågan är om det någonsin blir klart. Hoppas!

/

I thought I should show you something I’m working on right now. I hope you can see who they are, even though there is a lot of work and some changes remaining to be done. Actually I’ve been drawing on this one for quite a while now, I’m not sure if I’ll ever be able to finish it… I really hope so! 

Annonser

Thoughts on social media

English below. 
För länge sedan hade jag ett Tumblr-konto. Det var kul, det kändes enkelt och lättsamt och utan tvånget att konstant uppdatera. Jag vet inte riktigt om det finns kvar eller om jag raderade det. I alla fall, så skapade jag igår ett nytt Tumblr-konto. Tanken är väl att det är mest för kul och samtidigt som promotion för shopen, men det får liksom komma i andra hand. Jag har aldrig fattat hur folk orkar lägga ner sin själ i hundra olika sociala medier, men jag kan samtidigt se behovet av att ha åtminstone några olika. För mig har varje konto olika syften, enkelt förklarat så är det så här:

Instagram: mitt huvudfokus just nu. Här lägger jag upp affärsrelaterade saker; färdiga produkter, nyheter, work in progress-bilder och ibland något privat. Länk till min instagram.
Bloggen (du vet, där du läser nu): en djupdykning i utvalda produkter och konstverk, mer textbaserat där jag till exempel förklarar hur jag skapat ett särskilt halsband, eller allmänna tankar kring shopen och liknande.
Facebook: den kanal jag helst hade sluppit, för att vara ärlig. Mestadels korta inlägg om nya produkter. Länk till facebook-sida.
Tumblr: en salig röra av produkter i shopen, konst och fotografier jag tagit själv. Egentligen mest bara en samling av bilder jag tycker är fina. Ett ställe där jag tänker att jag inte behöver tänka på om folk tar illa upp av lite nattsvärta. Länk till tumblr. 

Eftersom jag älskar att prokrastinera och göra tio saker samtidigt så insåg jag att ett schema nog kan vara bra för mig. Tanken är att uppdatera blogg och Facebook en gång i veckan, samtidigt, och som det ser ut nu tänker jag att det blir på söndagar. Instagram och Tumblr uppdateras lite när som helst eftersom det mest bara känns kul. Jag hoppas det kommer hålla mig från att förlora förståndet.

/

A while ago I had a Tumblr account. It was fun, it was simple and easy and without the need to constantly update. I do not really know if it’s left or if I deleted it. In any case, I created a new Tumblr account yesterday. The idea is that it is mostly fun and at the same time as a promotion for my shop, but that is not my primary purpose. I have never realized how people can lay down their soul in hundreds of different social media accounts, but at the same time I can see the need to have at least a few different ones. For me, each account has different purposes, simply explained, it’s like this:

Instagram: My main focus right now. Here I put up business-related issues; finished products, news, work in progress images and sometimes private pictures. Link to my instagram.
The blog (you know, where you are reading now): a deep dive in selected products and artwork, more text-based, for example, explaining how I created a special necklace, or general thoughts about the shop and so on.
Facebook: The channel I’d rather be without, to be honest. Mostly short posts about new products. Link to facebook page.
Tumblr: A blissful mess of products in the shop, art and photographs I’ve taken. Actually most just a collection of pictures I think look nice. A place where I think I do not have to think about people getting upset by a little pitch black gloom. Link to tumblr.

Since I love to procrastinate and do ten things at the same time, I realized that a schedule might be good for me. The idea is to update this blog and Facebook once a week, at the same time, and as it seems now, I think it will be on Sundays. Instagram and Tumblr are updated at any time because it just feels fun. I hope this will keep me from losing my mind.

Shop thoughts

marknad

English below. 
Jag har fått en inbjudan till en julmarknad i Danmark för produkter som inte brukar finnas på vanliga julmarknader. Det låter väldigt intressant och jag kommer antagligen tacka ja, bra pris, bra läge, och så vidare. Hösten 2016 var jag med på en design- och hantverksmarknad i Malmö, och även om det gick helt okej så var det ju helt klart inte min målgrupp. Julmarknader är ju liksom alltid julmarknader, det vill säga så är det mest mat och stickade tjocksockar som säljs till tanter. Bilden är förresten från just den marknaden!

En annan tanke jag har kring min verksamhet är ett namnbyte på Etsy-shopen. Jag gillar Made by Crazy Mary men det är inget jag känner att jag kan identifiera varken mig själv eller mina produkter med. Namnet kommer förresten från Pearl Jam’s sång Crazy Mary. Jag har några idéer men det kräver ju lite fundering, på Etsy får man vara byta namn en gång utan att Etsy själva ska godkänna det. Dessutom fick jag just hem 250 visitkort, så jag kommer definitivt ha tid på mig att fundera.

/

I have been invited to a Christmas market in Denmark for products that are not usually found in regular Christmas markets. It sounds very interesting and I will probably say yes, good price, good location, and so on. In the fall of 2016 I participated in a design and craft market in Malmö, and although I did okay, it was clearly not my target group. Christmas markets are, as always, Christmas markets, that is to say, most food and knitted stockings being sold to old ladies. The picture is by the way from that particular market! Sorry for the bad quality, I had to print screen it from Instagram. 

Another thought I have about my business is a name change on the Etsy shop. I like Made by Crazy Mary but it’s not something I feel I can identify either myself or my products with. By the way, the name comes from Pearl Jam’s song Crazy Mary. I have some ideas, but it requires some thinking, an Etsy shop can only be renamed once and then Etsy itself has to approve it. In addition, I just got 250 new business cards, so I’ll definitely have time to think.

Crystal stag beetle

 

IMG_0691

English below. 
Click here to see the beetle on Etsy.
Den här ekoxen tog ungefär 1 – 1,5 veckas tid att göra, sammanlagt räknar jag med att det tog 10 – 12 timmar, totalt. Det är nog ett av dom svåraste projekt jag haft. Jag har bilder ända från början, så jag lägger in dom och skriver lite om processen.

This stag beetle took me 1 – 1,5 weeks to finish. Approximately I worked on it 10 – 12 hours, totally. It’s probably one of the toughest projects I’ve had to this day. I have a lot of pictures, so I’ll add them one by one and write a little about the process. 

IMG_0621Jag började med att göra bakkroppen med en bas av aluminiumfolie för att slippa använda alltför mycket lera och för att den inte skulle bli så tung. Efter att ha knölat ihop en klump med bra form så täckte jag den med lera. Den utkavlade leran på bilden är till själva skalet, och för att ge en fin kant längs med kroppen.

I started by making the back body with a base of aluminium foil to avoid it getting too heavy and also to save some clay. After making a lump of foil I covered it with clay. The clay sheet you see in the picture is for making the shell that covers the body. 

IMG_0624
Här har jag gjort mellankroppen och huvudet. Delarna sitter ihop med en armering av ståltråd och är även ihopklistrade med flytande lera som stelnar vid bakningen. Kristallen är inbakad i leran och jag har använt en tunn pensel för att släta ut leran upp mot stenen för att göra en fin övergång.

Here I have finished the middle body and the head. The different parts are attached with steel wire acting as reinforcement, and glued together with liquid clay that sets at baking. The crystal is infused in the clay and I have used a thin brush to smooth out the clay where it meets the rock. 

IMG_0632
Mest av allt såg jag fram emot att göra hornen eftersom dom ju liksom är definitionen av den här skalbaggen. Jag började med att böja till en tjock metalltråd som jag sedan rullade in i lera. Efter det började jag forma leran och bygga till detaljer.

Most of all I looked forward to creating the horns, since they are the very definition of this beetle. I started with bending metal wire and the covering it with clay, then adding the details. 

IMG_0638
Färdigt, sandpapprat horn till vänster, till höger så som det såg ut direkt från ugnen.

Left is the finished horn after sand papering, right is before sand papering. 

IMG_0662
Innan jag bakade kroppen var jag tvungen att göra benen, för att kunna göra avtryck på undersidan av kroppen där dom ska sitta och för att se ungefär hur dom ska vara böjda. Enklast hade ju förstås varit att bara sticka in benen i sidan av kroppen, men det hade inte sett realistiskt ut. Alla ben har en sån här stomme som jag sedan klädde med lera, två separata bitar för varje ben. Benen är verkligen jättetråkiga och jobbiga att göra. När dom var klara klippte jag till korta bitar av ståltråd som jag tryckte in för att efterlikna dom där taggarna som skalbaggar har på benen.

Before baking the body I had to make the legs, since I needed to use them to make impressions on the beetle’s belly where they should be placed. It would definitely have been easiest to just stick them in the side of the beetle, but it would not have looked realistic. Each leg has a skeleton like this which I then covered with clay, two separate pieces for each leg. The legs are really time consuming and boring to create. When I had finished them I cut some small steel wire pieces that I pushed into the sides of the legs to create those spikes beetles have on their legs. 

IMG_0652
Här har jag satt fast hornen i huvudet och byggt upp med folie eftersom jag ville att den skulle lyfta en aning på huvudet. Hornen är här bara bakade i cirka 10-15 minuter för att ge dom tillräcklig stadga till att sätta fast dom, och sedan bakades dom färdigt ihop med kroppen. Här har jag även gjort spröt som jag tog loss innan bakningen och sedan limmade fast.

I attached the horns to the body and used aluminium foil to raise the head a little. In this picture the horns are only baked for 10-15 minutes, that is to make them strong enough to attach them to the head without squeezing them, and then they were baked the remaining time with the rest of the body. Here I have also created antennas which I removed before baking and then glued back. 

IMG_0669
Här har ekoxen fått alla sina delar fastlimmade, och jag har börjat sandpappra bort alla konstigheter och ojämnheter. Vissa delar är så tunna att det inte går att få dom riktigt fina innan dom är bakade, för dom är för ömtåliga, därför är det lika bra att fila till dom efter dom är bakade istället. Det vita som syns runt prickarna på hornen är den flytande leran som härdat i ugnen, och som jag använt för att limma fast dom små plupparna.

Here the beetle has all its body parts where they should be, and I have started to sand paper all the irregularities. Some parts are so delicate that it’s difficult to make them perfect when forming them, then it’s just easier to bake them as they are and fix them afterwards. The white that is seen around the dots on the horns is the liquid clay, that I used to glue the dots on. 

IMG_0687
Färdig skalbagge! Den här bilden var innan jag bestämde mig för att lägga till lite brunt på hornen och bakkroppen. Den var fin helsvart också, men jag ville ge den lite färgskiftningar.

Ett stort problem som uppstod innan jag började måla den, var att det visade sig att bakkroppen inte blivit tillräckligt bakad. Åtminstone antar jag att det var felet. Det som hände var att den blev klibbig. Jag tänkte att det skulle försvinna när jag målade den, och eftersom jag använt massa superlim på den så gick det ju inte att baka den mer i ugnen. Jag började måla med akrylfärg men det klibbiga tog sig igenom lager efter lager. Det var bara på ryggen, magen var bra, så det hela var väldigt konstigt. Jag började fundera på om folien hade något med saken att göra, men vet fortfarande inte. I alla fall så fortsatte jag måla lager på lager med akrylfärg och lack. Till sist var det klibbiga borta! Väldigt konstigt. Här nedanför kommer fler bilder på det färdiga resultatet.

Finished beetle! This picture was before I decided to add a little brown to the horns and back body. It was nice all black too, but I wanted to give it a bit of color changes.

A major problem that occurred before I started painting it was that it turned out that the back body was not sufficiently baked. At least I suppose that was the problem. What happened was that it became sticky. I thought it would disappear when I painted it, and because I used a lot of super glue on it, it was impossible to continue baking it. I started painting with acrylic paint, but the stickiness went through layer after layer. It was just on the back, the belly was fine, so everything was very strange. I began to wonder if the foil had something to do with it, but I still do not know. In any case, I continued to paint layer after layer with acrylic paint and varnish. Finally the stickiness was covered! Very strange.

Here is the final result: 

IMG_0693

IMG_0700

IMG_0698

IMG_0699

IMG_0701

 

 

 

 

 

Land beyond land

IMG_0626

English below.
Click here to find this necklace on Etsy.
Det här halsbandet är gjort av en färgad agat, metallgrenar och polymerlera. Jag började med att fästa ihop grenarna med ståltråd genom öglorna som sitter längst ner. För några dagar sedan provade jag att sätta ihop allt utan ståltråden, men det var helt omöjligt. Allt petande med leran för att få ihop dom små delarna gjorde att den blev varm och jättesvår att jobba vidare med. Nu insåg jag att jag istället måste fästa delarna i olika omgångar, så jag började med en tunn lerplatta som botten och som jag fäste grenarna runt. Sedan försökte jag baka in grenarna lite i leran och lät det härda en kvart i ugnen så det skulle få lite stadga.

Efter det tryckte jag fast stenen och började göra en kant som går runt hela stenen och som även ska ge stadga åt grenarna. Det var skitsvårt. Men med hjälp av omänskligt tålamod och min ler-pensel (ett verktyg som skapats av sig själv med tiden genom vanvård) så blev det till slut… ganska bra!

Efter bakningen började jag skära bort ojämnheter så det inte fanns kvar några klumpar, så smycket blev jämnt runt om. Sedan har jag använt sandpapper för att slipa till det sista och få en jämn yta. Jag var lite osäker på hur stabilt grenarna skulle sitta, eftersom det är så lite som är inbakat i lera, men det blev väldigt stabilt och bra! Jag blandade till en mörkare guldfärg och målade all lera så det skulle se lite gammalt och slitet ut, och passa ihop med grenarna.

Fler bilder efter översättningen.

/

This necklace is made of a color enhanced agate crystal, metal branches and polymer clay. I started by connecting the branches with steel wire through the loops that are at the bottom. A few days ago I tried to put everything together without the steel wire, but it was completely impossible. All the fiddling with the clay made it warm and hard to work with. Now I realized that instead, I had to fix the parts in different rounds, so I started with a thin clay plate that I attached the branches around. Then I tried to mold the branches into the clay and let it cure for 15 minutes of the oven so it would get some stability.

After that, I pressed the stone to the plate and began to make the edge that goes around the stone, which also gives the branches more stability. It was a challenge! But with the help of inhuman patience and my clay-brush (a tool created by itself over time through neglect), it finally became … pretty good!

After baking, I started cutting off bumps to get a smooth surface. Then I used sandpaper for the final touch. I was a bit unsure of how stable the branches would be, but it became very stable and good! I mixed acrylic colour into a darker gold paint and painted all the clay parts so it would look a bit old and worn out, and match the branches. Here are some more pictures:

IMG_0571
Smycket efter jag satt ihop grenarna med ståltråd och fäst dom på lerplattan.
The pendant after I attached the branches together and placed it on the clay plate. 

IMG_0604

Flower labradorite pendant.

IMG_9901

English below
Click here to see this necklace in my Etsy shop.

Efter mycket funderande så bestämde jag mig alltså för att då och då skriva om ett smycke här i Ödemarken. När jag började göra smycken med kristaller så var det ju en ganska enkel design men nu känner jag att det hela utvecklats mer och att det faktiskt finns något att skriva om. Jag frågade på Instagram vilket smycke folk vill börja läsa om och det här fick mest röster, ihop med ett annat som jag får skriva om nästa gång eller så.

Det här halsbandet består av en kristall som heter labradorit, jättefult namn och jättejobbigt att skriva. Men ändå en av mina favoriter. Det finns hur många färgvarianter som helst, vissa typ lyser blått hela tiden, andra är mer diskreta och färgerna syns bara om man vinklar stenen mot ljuset, annars är den bara grå. Blått, gult och grönt är i alla fall dom naturliga färgerna, som jag förstått det. Det finns lila och röda också, men dom är tydligen behandlade.

Dom här stenarna är rätt små, så jag ville använda mig av flera så smycket skulle bli lite större. Själva ”plattan” som kristallerna är fästa på är polymerlera. Jag började med att skära till den ovala formen och tryckte ner kristallerna. Sedan använde jag mig av flytande lera för att få dom att sitta fast, det räcker ju inte bara att trycka fast dom så jag bakade in dom med den flytande leran och använde en pensel för att få det att se lite snyggare ut. Sedan fäste jag blommorna, (dessa är i akrylplast och köpta) och om jag minns rätt så använde jag mig av flytande lera här också. När allt var på plats fixade jag till formen och gjorde kanten som går runt hela smycket, och sist böjde jag till den svarta järntråden till en ögla och bakade in i leran på baksidan.

Polymerlera måste bakas i ugnen, och när det är klart behövs det ganska mycket slipning eftersom det alltid blir bucklor och fingeravtryck som man missar innan. Dessutom kan det bli kanter av den flytande leran när den stelnar. När det var gjort målade jag allt utom stenarna med svart akrylfärg. Leran jag använder är svart, men den flytande blir vit när den stelnar. Ett stort problem som uppstod var att måla mellan och under blommorna… det var verkligen inte lätt. Det är så smått, och jag ville verkligen inte att något vitt skulle lysa igenom. När jag målat det svarta blandade jag till en mörk guldfärg av akryl och målade blommorna, som sedan fick lite rött i sig också. Det tog ganska lång tid att göra det här halsbandet, och jag tror nog det får bli det enda med liknande design! Fler bilder längst ner!

/

After much thought, I decided to occasionally write about a piece of jewelry here at Ödemarken (translation: the wilderness, the wasteland). When I started making crystal jewelry, it was a fairly simple design, but now I feel that everything has evolved more and that there is actually something to write about. I asked in an Instagram post which necklace people wanted to read about and a lot of people said this one, along with another one that I might write about next time.

This necklace consists of a crystal called labradorite, ugly name and annoying to spell. But still one of my favorites. There are many color combinations, some blue ones are very eye catching, others are more discreet and the colors are visible only if you angle the stone against the light, otherwise it looks mostly gray. In any case, blue, yellow and green are the natural colors, as I understand it. There are purple and red as well, but they are apparently treated.

These stones are quite small so I wanted to use more of them so the pendant would be a bit bigger. The ”plate” on which the crystals are attached is polymer clay. I started by cutting the clay to an oval shape and pushing down the crystals. Then I used liquid clay to get them attached and used a brush to make it look better. Then I attached the flowers (these are acrylic plastic and not made by me) and if I remember correctly, I used the liquid clay here too. After that, I fixed the shape and made the edge around the entire piece of jewelry, and finally I bent to the black iron wire to a loop and molded into the mud on the backside.

Polymer clay must be baked in the oven, and when it’s ready, a lot of grinding is needed because there are always bumps and fingerprints that you have missed. In addition, there may be edges of the floating clay when it solidifies. When done, I painted everything except the stones with black acrylic paint. The clay I use is black, but the liquid turns white when it solidifies. A big problem that occurred was painting between and under the flowers … it was really tricky. They’re so small, and I really did not want any white to shine through. When I was done painting the black I mixed a dark gold of acrylic and painted the flowers, which then got a little red in it as well. It took quite some time to make this necklace, and I think it may be the only thing with a similar design!

il_570xN.1129251246_2dwg

Amethyst beetle

IMG_0380

(English below)
Hej! Det var ju hemskt länge sedan jag uppdaterade den här bloggen, så jag tänkte att det var dags. Jag tänkte också börja lägga in väl valda smycken jag gjort, eftersom det i perioder är det enda jag har tid med. Jag tänker även att jag ska skriva lite om processen bakom. Så vill man läsa mer om något smycke som till exempel synts på Instagram, så kan man läsa det här.

Men, först kommer en skalbagge! Den här gjorde jag för några veckor sedan. Jag har utgått från en tordyvel i själva designen, och färgen kommer från någon random skalbagge som var lila och metallic-glänsande. Idén med kristallen i ryggen är inte ens min egen, och först trodde jag det skulle bli för svårt. Det låter ju enkelt, bara trycka fast en kristall typ, men nej, så var det ju tyvärr inte.

Jag började med att göra kroppsdelarna för sig, alltså bakkroppen, mellankroppen (?) och huvudet. Sedan satte jag ihop det hela med ståltråd och liksom mosade ihop det. Jag minns faktiskt inte när jag satte i själva kristallen, jag tror jag bakade in den medan jag gjorde bakkroppen. Det svåraste med den biten var att forma leran runt kristallen, samtidigt som jag inte fick hålla fast kroppen för hårt så formen förstördes. Jag fick hålla på bra länge för att jämna ut allt så det inte blev bucklor, för när man väl fixat en del så har man förstört en annan.

Benen är gjorda separat och jag började med att böja till ståltråd. Varje par ben har olika längd och olika sätt att böja sig, och ett valde jag att låta sträcka sig framåt för att ge liv åt skalbaggen. Jag bakade in ståltråden i lera, vilket tog väldigt lång tid. Det krångligaste var att göra alla flikarna och tårna, eller vad man ska säga. Jag använde en kniv för att skära upp flikarna och sen en liten pensel för att göra dom runda. Sedan bakade jag dom i ugnen typ en kvart för att ge dom lite stadga innan jag stack in dom och bakade hela skalbaggen. Klumpig som jag är så tappade jag ju den bakade skalbaggen flera gånger så tårna gick av, men det gick att rädda på olika konstiga sätt. Efter bakningen fanns det ju fortfarande många ojämnheter som jag antingen skalade bort med kniv eller sandpapprade bort. Prickarna och linjerna i skalet är förstås gjorda innan bakningen, och varje linje fick jag justera med sandpapper efteråt eftersom det liksom plöjts upp lera runt om, som det blir när man gör linjer i lera.

Efter det har jag målat hela skalbaggen i svart akrylfärg för att få en bra bas. Den blålila metallic-färgen har jag fått genom olika nyanser av blått, rött och svart blandat med silver. Jag är för lat för att köpa färdig lila färg, tydligen… Sist av allt är den lackerad i superblankt lack.

Fler bilder kommer efter översättningen. Kristallen är förresten ametist!

/

Hi! It has been a long time since I updated this blog so I thought it was time. I also thought I’d start writing about some jewelry I have made, because sometimes I don’t have time to paint or draw. I also think that I will write a little about the process behind the jewelry. So if you want to read more about my jewelry, than what I write on Instagram, you’ll find it here.

But first, a clay beetle! This I did a few weeks ago. I have used a Dor beetle for inspiration, and the color comes from some random beetle that was purple and metallic. The idea of ​​the crystal on the back is not even my own, and at first I thought it would be too difficult. It sounds easy, like just press a crystal into clay, but unfortunately, it was not that easy.

I started by doing the body parts separately, ie the back body, the middle body and the head. Then I put it all together with steel wire and kind of mashed it together. I actually do not remember when I put in the crystal itself, I think I molded it into the clay while I was doing the back body. The hardest thing about that part was to shape the clay around the crystal, because I could not hold the body too hard so the shape was destroyed. It took a long time to smooth everything out to get rid of any buckles, because once you’ve fixed one buckle you’ve created another somewhere else.

The legs are made separately and I started by bending steel wire. Each pair of legs has different lengths and different ways to bend, and one I chose to extend forwards to give some life to the beetle. I molded clay around the wire, which took a very long time. Then I baked them in the oven for 15 minutes to give them some statute before I put them in place and baked the entire beetle. After the baking, there were still many bumps that I either peeled away with a knife or sandpapered away. The dots and lines in the shell are of course made before the baking.

After that I painted the entire beetle in black acrylic paint to get a good base colour. I have received the blue-colored metallic color through various shades of blue, red and black mixed with silver. I’m too lazy to buy finished purple color, apparently … Last of all, it is painted in super-glossy lacquer.

By the way, the crystal is an amethyst! Here are some more pictures. 

IMG_0361

IMG_0355

IMG_0376

IMG_0357

 

Cetonia aurata pisana

Jag har länge velat göra insekter i lera men aldrig kommit mig för, fram tills nu. En 10 centimeter lång guldbagge av polymerlera, ståltråd, akrylfärg och lack.

/

For a long time now I have wanted to create insects in polymer clay but it took some time to get started. This is a 10 cm long beetle in clay, steel wire, acrylic paint and gloss varnish.

Vildängen

IMG_6108

Dom senaste månaderna har jag slitit med mitt examensprojekt. För någon vecka sedan
blev det äntligen klart; en blomlåda som ska rädda Sveriges humlor från utrotning.

Uppgiften bestod av att skapa en kommersiell förpackning som ska lösa ett av FN:s hållbara utvecklingsmål. Jag valde nummer 15:

Skydda, återställa och främja en hållbar användning av
landekosystemen, säkerställa ett hållbart skogsbruk, bekämpa
ökenspridningen och stoppa markförstöringen och förlusten av biologisk mångfald.

Flera humlearter har redan utrotats på grund av att det inte finns lika mycket ängar kvar som förr i tiden, om man jämför med för 100 år sedan så finns det idag bara en tusendel kvar. Min blomlåda är anpassad till gerillaodling, alltså att man planterar på allmänna platser, och innehåller sex sorters ängsblommor; rödklöver, akleja, rallarros, midsommarblomster, humleblomster och oxtunga. Dessutom innehåller den frön, jordbriketter, handskar, spade, träskyltar, faktabroschyr och pannlampa, så man kan plantera i mörker.

Blomlådan är tänkt att säljas i trädgårdshandlar, som exempelvis Plantagen. När man planterat blommorna kan man också köpa humlor och släppa ut, för att ängen ska spridas snabbare. Det finns två sorters humlor att välja mellan; åkerhumlan som passar blomorna i lådan, och ängshumlan om man kanske istället vill släppa ut humlor i sin trädgård. Här kommer tusen bilder:

 

Stay away from the dreamers

IMG_6022

Det här är en akvarellmålning på 24×24 centimeter. Jag hittade en bild på Instagram som jag tänkte skulle bli väldigt fin som målning (@leichenstarre) så jag frågade om jag fick använda den och målade den sedan på en kväll och en förmiddag. Finns att köpa här: https://www.etsy.com/se-en/listing/384560068/eye-painting-original-aquarelle-painting?ref=shop_home_active_1

/

This is an aquarelle painting measuring 24×24 centimeters. I found a picture on Instagram that I liked and thought would be nice to paint, so I asked the person who took it (@leichenstarre) if I could use it and then I painted it in a couple of hours. It’s for sale on my Etsy, link above. 

Thunderbolt.

bloggen

Den här beställningen fick jag för… säkert över ett halvår sedan. I början hade jag tänkt ut ett annat motiv, men eftersom det inte alltid går som man vill, så fick jag börja om. Det här är inte ens det andra tänkta motivet, utan det tredje. Som blev till av en slump; penseln var för blöt så färgen rann. Det hela såg lite ut som ett oväder med blixtar, men eftersom bakgrunden inte var klar så fick jag göra om den rinnande färgen en gång till, när allt annat var klart.

Tavlan är 100×70 cm stor, och bilden blev ju sådär, som vanligt.

/

I got this commission for at least 6 months ago. In the beginning I wanted to paint something else, but it didn’t work out. So I started all over again and here is the end result. This painting is 100×70 cm big. Quite a monster.

Intergalactic Christ.

2015-1328

Den här blev klar idag efter mycket slit. När jag började trodde jag nog aldrig att jag skulle kunna göra klart den, men den byggdes på med blyerts och till slut var den bara klar, nästan utan att jag märkt det. Om någon undrar så var månmarken jobbigast, så otroligt tråkigt att rita. Kameran på andra plats, eftersom den från början blev alldeles för smal så jag fick sudda bort den så gott det gick och börja om. Roligast var hjälmen. 30×30 centimeter.

/

Spaceman! Finished today after a lot of hard work. When I started this one I never thought I would finish it. If someone wonders the moon ground was the worst, so boring! The camera was hard too, when it was done I discovered it was far too small and weird looking, so I had to remove it and start over. The helmet was the most fun part, though!

I know places.

DSC04094

En skata med tusen miljarder jobbiga fjädrar. Jag har tänkt att måla 5-6 stycken liknande målningar, där alla ska innehålla en kroppsdel och ett eller flera djur. Den här är målad på A3-papper, men nu efteråt tänkte jag måla om den och en annan påbörjad på större papper, dels för att jag tror dom skulle göra sig bättre i större storlek (som all konst) och dels för att jag tänkte försöka ställa ut dom någonstans.

/

A magpie with thousands of billions of feathers. I plan to paint five or six similiar paintings, with each consisting of a body part and an animal. This one is on A3 paper but now I’ve decided to repaint it on a big paper and then paint all the others and try to find somewhere to exhibit it.

DSC04090

Lana del Rey.

DSC03995

Lana del Rey på A4, tusen miljarder timmar. Jag skulle inte göra om den om så mitt liv hängde på det. Håret var, som alla nog kan gissa, absolut värst. Efter det kom dom där små glitterbollarna (jag vet inte ens vad det ÄR, vilket gör det ännu svårare att rita) och resten av halsbandet. Roligast var som vanligt ögonen, jag skulle kunna sitta och rita ögon hela dagarna, om jag fick.
Bilden är tyvärr lite dålig, men förhoppningsvis kan jag uppdatera den om någon vecka eller så.

/

Lana del Rey on A4 paper. A billion hours of work. I wouldn’t do it again if my life depended on it. The hair was, as you can probably guess, the worst. Then the necklace, or whatever it is. As usual, I enjoyed drawing the eyes the most. I could sit at home and draw eyes all day. The picture is a bit dark and unsharp, maybe I’ll manage to get a better one in a few days.
Here’s a hair close up:

DSC04001

Only darkness inside, turn, turn off your mind.

2012- 2463

Den här gjorde jag för ganska länge sedan, i två versioner. En mörk och en ljus. Papperet är en gammal kasse och jag känner väl inte riktigt att målningarna kom till sin rätt på den, tror det är färgen. En ljusare hade varit bättre. Kanske gör om dom någon gång.

Här är i alla fall den ljusa versionen, den mörka kommer efter.
500 kr/styck eller 800 för båda, + frakt. Storlek är ungefär 50 x 70 cm.

2012- 2464

2012- 2472

2012- 2473

2012- 2474

DSC03825